UPDATE 40 Contoh Soal PAT Bahasa Indonesia Kelas 10 Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun 2023 Beserta Jawabannya

- Jumat, 26 Mei 2023 | 10:39 WIB
siswa belajar
siswa belajar

Jawaban: D

39. Perasaan yang dialami penyair dalam puisi “Senja di Pelabuhan Kecil” adalah .....
A. Gembira    D. Marah
B. Menyesal   E. Sedih
C. Kecewa

Jawaban: E

40. Niatkanlah menegakkan kalimat Allah
Di atas bumi kita ini
Dengan menegakkan keadilan
Dan kebenaran
Tanpa dendam dan kebencian
Kemudian lafazkan kesaksian pada Tuhan
Serta Rasul kita yang tercinta

(karya:Taufik Ismail)

Amanat yang terkandung dalam penggalan puisi di atas adalah .....
A. Berjuanglah atas nama Allah
B. Berjuanglah sampai tetes darah penghabisan
C. Berjuanglah dengan gagah berani
D. Perjuangan menghendaki pengorbanan
E. Hindarkan dendam dan kebencian

Jawaban: A

41. Buku yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari .....
A. Buku
B. Buku fiksi
C. Buku nonfiksi
D. Surat kabar
E. Buku resep makanan

Jawaban: B

42. Buku nonfiksi dibuat berdasarkan ....., realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
A. Opini
B. Pendapat
C. Pandangan seseorang
D. Isu
E. Fakta

Jawaban: E

43. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Berisi informasi atau ilmu pengetahuan
2) Dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan
3) Dibuat berdasarkan imajinasi seseorang
4) Ditulis dengan bahasa konotatif
5) Ditulis dengan bahasa lugas

Ciri-ciri buku nonfiksi ditunjukkan pada nomor .....
A. 1, 2, 4   D. 2, 4, 5
B. 1, 2, 5   E. 3, 4, 5
C. 2, 3, 4

Jawaban: B

44. Berikut yang tergolong buku fiksi yaitu .....
A. Novel, Antologi cerpen, Biografi
B. Novel, Antologi puisi, Pengayaan
C. Naskah drama, Novel, Biografi
D. Novel, Antologi puisi, Naskah drama
E. Buku motivasi, Naskah drama, Novel

Halaman:

Editor: N. Afifah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X